ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਹੁਣ ਯੂਨੀਕ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ

ਯੂਨੀਕ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ

ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਵਾਂਗ ਯੂਨੀਕ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇਗਾ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਣਨਗੇ।

ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿ ਦਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਯੂਨੀਕ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ

ਇਸ ਯੂਨੀਕ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਯੂਨੀਕ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਰੋਗੀ ਦਾ ਯੂਨੀਕ ਹੈਲਥ ਆਈਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਯੂਨੀਕ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੀਏ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ।

यह भी पढ़िए : बच्चों को अच्छी आदतें कैसे सिखाएं

एक नज़र में आज के मुख्य समाचार | Today’s Headlines At A Glance

ਯੂਨੀਕ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕਿ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ

ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੂਨੀਕ ਹੈਲਥ ਆਈਡੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਆਈਡੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਲਾਜ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਯੂਨੀਕ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ  ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗੀ। ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਹੈਲਥ ਆਈਡੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ।

FAQ

ਯੂਨੀਕ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਕਿਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਬਣੇਗਾ?

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ

ਯੂਨੀਕ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕਿ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ ?

1. ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
3. ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ .
4. ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
5. ਸਰਕਾਰ ਇਲਾਜ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਯੂਨੀਕ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗਾ ?

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇਗਾ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਣਨਗੇ।

ਸੁਝਾਅ :

ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਸੁਝਾਅ ਕੰਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ. ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ topic ਦੇ ਆਪ ਵੇਰਵੇ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ topic ਦਾ ਨਾਂ Comment  Box ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੋ. ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਤੇ ਗਏ Topic ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

Whatsapp ਰਾਹੀਂ Updates ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

Whatsapp ਰਾਹੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ update ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ Type ਕਰੋ Send Me Updates Add Me In Whatsapp Group .

ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :

8393 NTT ਪੋਸਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

G.K. Notes In Punjabi Part -2 pdf free download

G.K. Notes In Punjabi For 6635 ETT / 8393 NTT / Punjab Police Exam Part -1

E.T.T. (D.El.Ed) 2021-23 ਵਿੱਚ Admission ਲੈਣ ਲਈ SCERT PUNJAB ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ Notification

श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश उत्सव, 7 सितम्बर 2021 : इतिहास व् महत्व

Purchase Best & Affordable Laptop From Amazon

Heavy Discount on Health & Personal Care Products on Amazon

Discounted Kitchen & Home Appliances on Amazon


Mrs. Shakuntla

MrsShakuntla M.A.(English) B.Ed, Diploma in Fabric Painting, Hotel Management. संस्था Art of Living के सत्संग कार्यकर्मो में भजन गाती हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में 20 वर्ष के तजुर्बे व् ज्ञान से माता पिता, बच्चों की समस्यायों को हल करने में समाज को अपना योगदान दे संकू इसलिए यह वेबसाइट बनाई है।

6 thoughts on “ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਹੁਣ ਯੂਨੀਕ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ

Leave a Reply

Your email address will not be published.