ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੋਟਸ (Notes For Competition Exams)

ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੋਟਸ (Notes For Competition Exams) ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

PSTET-2021 Child Development and Psychology MCQ In Punjabi

PSTET-2021 Child Development and Psychology MCQ In Punjabi Part-8

December 19, 2021

PSTET-2021 Child Development and Psychology MCQ In Punjabi Part-8 Help ਦੇ Motive ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ. ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ Notes ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ Provide ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਤ ਤੇ pdf file ਨੂੰ download ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. pdf file Download ਕਰ ਸਕਦੇ […]

Read More

PSTET-2021 Child Development and Psychology MCQ In Punjabi Part-7

December 15, 2021

PSTET-2021 Child Development and Psychology MCQ In Punjabi Part-7 Help ਦੇ Motive ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ. ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ Notes ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ Provide ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਤ ਤੇ pdf file ਨੂੰ download ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. pdf file Download ਕਰ ਸਕਦੇ […]

Read More
Child Development and Psychology MCQ In Punjabi

Child Development and Psychology MCQ In Punjabi Part-6

November 22, 2021

Child Development and Psychology MCQ In Punjabi Part-6 Help ਦੇ Motive ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ. ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ Notes ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ Provide ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਤ ਤੇ pdf file ਨੂੰ download ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. pdf file Download ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. […]

Read More
Mental Ability & Reasoning MCQ In Punjabi (Part-2)

Mental Ability & Reasoning MCQ In Punjabi (Part-2)

November 11, 2021

Mental Ability & Reasoning MCQ In Punjabi Part-1 & Part -2 Help ਦੇ Motive ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ. ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ Notes ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ Provide ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਤ ਤੇ pdf file ਨੂੰ download ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. pdf file Download ਕਰ ਸਕਦੇ […]

Read More
Child Development and Psychology MCQ In Punjabi Part-4 & 5

Child Development and Psychology MCQ In Punjabi Part-4 & 5

October 30, 2021

Child Development and Psychology MCQ In Punjabi Part-4 & 5 Help ਦੇ Motive ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ. ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ Notes ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ Provide ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਤ ਤੇ pdf file ਨੂੰ download ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. pdf file Download ਕਰ […]

Read More
Child Development and Psychology Selected Notes In Punjabi Part-3

Child Development and Psychology Selected Notes In Punjabi Part-3

October 21, 2021

Child Development and Psychology Selected Notes In Punjabi Part-3 Help ਦੇ Motive ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ. ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ Notes ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ Provide ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੋਟਸ (Notes For Competition Exams) ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, Whatsapp ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੋੜੋ […]

Read More
2-5 साल के बच्चें को पढ़ाई के लिए कैसे तैयार करें

2-5 साल के बच्चें को पढ़ाई के लिए कैसे तैयार करें – भाग -1 “माता-पिता के जानने योग्य जरूरी बातें”

October 17, 2021

2-5 साल के बच्चें को पढ़ाई के लिए कैसे तैयार करें : किसी भी कार्य में सफलता पाने  के लिए उसका आरम्भ  मजबूत नींव से होना आवश्यक होता  है. अच्छी व शक्तिशाली नींव पर ही बड़े बड़े निर्माण किए जा सकते है. एक बच्चें के जीवन की नींव का आरम्भ उसे दी जाने वाली शिक्षा […]

Read More
English MCQ For Competitive Exams

English MCQ For Competitive Exams Part-1

September 30, 2021

English MCQ For Competitive Exams : Competition Exam ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਭ ਦੀ Help ਦੇ Motive ਨਾਲ ਇਹ Notes ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ. ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ Notesਵੀ  ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ Provide ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ link ਤੇ click ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ notes ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ […]

Read More
General Mental Ability & Reasoning MCQ In Punjabi (Part-1)

General Mental Ability & Reasoning MCQ In Punjabi (Part-1)

September 23, 2021

General Mental Ability & Reasoning MCQ In Punjabi : Competition Exam ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਭ ਦੀ Help ਦੇ Motive ਨਾਲ ਇਹ Notes ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ. ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ Notesਵੀ  ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ Provide ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ link ਤੇ click ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ notes […]

Read More
8393 NTT Posts : Child Development and Psychology Selected Notes In Punjabi Part-2

8393 NTT Posts : Child Development and Psychology Selected Notes In Punjabi Part-2

September 20, 2021

8393 NTT Posts ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ Teachers ਦੀ Help ਦੇ Motive ਨਾਲ Child Development and Psychology Selected Notes In Punjabi ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ Notes ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ Provide ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ […]

Read More