Current Affairs In Punjabi

Current Affairs In Punjabi ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਮੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ Current Affairs ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Current Affairs 2021 MCQ In Punjabi Part-5

Current Affairs 2021 MCQ In Punjabi Part-5

October 27, 2021

Current Affairs 2021 MCQ In Punjabi Part-5 ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ publish ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ  Current Affairs 2021 MCQ In Punjabi Part-1, Part-2, Part-3, Part-4 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ  ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਮੰਦ ਹੋਣਗੇ।  ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ  ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ […]

Read More
8393 NTT Post : Current Affairs MCQ In Punjabi September, 2021 Part-1

8393 NTT Post : Current Affairs MCQ In Punjabi September, 2021 Part-4

September 16, 2021

8393 NTT Post ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ Teachers ਦੀ Help ਦੇ Motive ਨਾਲ ਇਹ Notes ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹਨ  ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ Notes ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ Provide ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ,

Read More
ਯੂਨੀਕ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਹੁਣ ਯੂਨੀਕ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ

September 13, 2021

ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਵਾਂਗ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ।

Read More
8393 NTT Post : Current Affairs MCQ In Punjabi September, 2021 Part-1

8393 NTT Post : Current Affairs MCQ In Punjabi September, 2021 Part-3

September 11, 2021

8393 NTT Post ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ Teachers ਦੀ Help ਦੇ Motive ਨਾਲ ਇਹ Notes ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹਨ  ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ Notes ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ Provide ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ

Read More
8393 NTT Post : Current Affairs MCQ In Punjabi September, 2021 Part-1

8393 NTT Post : Current Affairs MCQ In Punjabi September, 2021 Part-2

September 10, 2021

8393 NTT Post : Current Affairs MCQ In Punjabi September, 2021 Part-2

Read More
8393 NTT Post : Current Affairs MCQ In Punjabi September, 2021 Part-1

8393 NTT Post : Selected Current Affairs In Punjabi- 2021 Part-1

September 9, 2021

8393 NTT Post : Current Affairs MCQ In Punjabi September, 2021 Part-1

Read More